Makda Embaie

Makda Embaie
Arrangementer:

Resonating Nordnes

Makda Embaie er poet og kunstner, og fokuserer på språk i relasjon til nasjonalstater og individet. Gjennom skildringer, aktiveringer og utøvinger av sin egne spesifikke opplevelse av språk, fremkaller hun komponenter i språket som relaterer til sted, tid og den individuelle kroppen, og som kompliserer nasjonalstatens ellers veldig lineære måte å beskrive folk og språk på. Gjennom installasjon, lyd, tekst, film og fotografi skifter Makda fokuset fra nasjonalstatens narrativ til en mer spesifikk opplevelse av språk. Spørsmålet hun stiller er hvordan språket ville sett ut hvis det heller var her utviklingen hadde startet. Makda er utdannet ved Konstfack i Stockholm, Biskop Arnos forfatterskole i Bålstad, og i postmasterkurset Decolonizing Architecture ved den Kongelige kunsthøgskolen i Stockholm. Makda uteksamineres med en master i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2022.