Marshall Trammell

Marshall Trammell er en eksperimentell arkivar, perkusjonist, komponist, dirigent og sosial aktivist bosatt i Oakland, California, også kjent for sin politiske og kunstneriske plattform for utdanning; Music Research Strategies. Hans estetikk og aktivisme er sentrert rundt tiltak for sosial endring. Marshall ønsker å produsere nye lokale og globale systemer for reell samfunnsendring, samt verktøy for å kunne forestille seg en post-kapitalistisk verden. Han bruker også politisk-estetisk teori, innsamling av data, kartlegging og kollektiv musikk- og kunstskaping for å ta tilbake skaperviljen i samfunnet, og bort fra de tradisjonelle kulturinstitusjonene. Fremførelsene hans på trommesettet er ofte en musikalsk tolkning av menneskers refleksjon rundt eget liv, eller samfunnet de lever i. Marshall er Borealis sin gjestekunstner i perioden 2020–2022, og gjennomfører også et gjestekunstneropphold ved Contemporary Jewish Musuem i San Fransisco. Gjennom en omfattende karriere har Marshall samarbeidet med en rekke musikere, blant annet Raven Chacon, Ingebrigt Håker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris og David Murray. Den nyeste utgivelsen hans er White People Killed Them – et samarbeid mellom ham selv, Raven Chacon og gitaristen i Deerhof, John Dietrich – som kom ut på SIGE Records i juni 2021.

Foto: Agatha Urbaniak