SHYBOI

SHYBOI eller Yulan Grant er en multidisiplinær kunstner fra Jamaica som bor og arbeider i New York. SHYBOI er navnet hun bruker for å forårsake lydmessige forstyrrelser. Med opphav fra Karibia, bosatt i USA er hun posisjonert mellom to kulturer og tar gjennom lyd stilling til tanker rundt identitet, makt, forutinntatte historier, og sammensuriet som oppstår i møtepunktet mellom disse temaene. Hun er også medlem av det skeive kunstnerkollektivet #KUNQ, som skaper flerdimensjonale verk. De bruker lyd, visuelle elementer og performance, som utvider diskursen rundt subkulturer og sjangre som har blitt utvannet og diffuse gjennom en slags hybridifisering.

Artist nettside
Foto: George Nebieridze