Amber Ablett

Amber Ablett er en kunstner og forfatter bosatt i Bergen. Gjennom performance, tekst, lyd og gjenskapelse ser arbeidet hennes på viktigheten av tilhørighet. Hun fokuserer på måter å være sammen på, og ser på hvordan samfunnet vårt former, reflekterer, kontrollerer og begrenser våre sammensatte identiteter. Amber tar utgangspunkt i sin egen posisjon som en svart krysskulturell kvinne bosatt i Norge, for å skape rom for spørsmål, fellesskap og kritisk tenkning. Hun er opptatt av hvordan vi lærer om oss selv gjennom å lære om andre mennesker, og hvordan indre og opplevde følelser av hva hjem er kan komme i konflikt. Amber bruker ofte workshops og samlinger som et alternativ til normative måter å stille ut på.

Foto: Jan Khur