Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen er en multidisiplinær kunstner og musiker fra Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. Hun arbeider med lyd, performance, tekstil, installasjon og tekst. Elina har sin bakgrunn i kunst og film, og ble i 2015 utnevnt til Årets unge kunstner ved den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Siden da har hun vært med i en rekke gruppeutstillinger og performance-programmer. Elinas kunstneriske virke er tett knyttet opp mot hennes samiske og norske tilhørighet. Hun tar utgangspunkt i kropp og landskap, muntlige fortellertradisjoner og hullene i sin egen familiehistorie. Hun er opptatt av å ta det samiske blikket på verden på alvor, og hvordan mennesker og natur er uløselig forbundet. Hullene som fornorskningen har skapt i form av tap av språk og kulturarv er blitt et startsted for å fantasere og diskutere hva disse hullene representerer, hvilken materie de utgjør og hvordan de fortsetter å påvirke menneskene i våre samfunn. Som en de-kolonial praksis samler hun fragmenter av historier, materialer og praksiser og utforsker spenninger i mellomrommene, der det ambivalente og flertydelige befinner seg. Hun ser på tvetydighet som et viktig verktøy for å utfordre vestlige narrativ knyttet til kropp, landskap og dominante historiefortellinger.
I lydarbeidet kombinerer hun ofte stemmebruk med feltopptak, elektronikk og selvbygde instrumenter for å skape lydlige rom som legger seg et sted mellom virkelighet og fantasi. Det er lydens emosjonelle og narrative egenskaper som interesserer henne, og hvordan den kan fungere som en tidsmaskin, som får tiden til å kollapse og setter både fremtid og fortid i bevegelse.

Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet