Ensemble Zwischentöne

Ensemble Zwischentöne

Ensemble Zwischentöne ble grunnlagt i Berlin av komponisten Peter Ablinger, og har siden 2007 blitt drevet av deres kunstneriske leder Bill Dietz. Det startet som et kurs for eksperimentell musikk og improvisasjon ved Musikschule Kreuzberg i 1988, og ensemblet har forblitt en sammensetning av profesjonelle musikere, semi-profesjonelle musikere, og ikke-musikere. Denne bevisste blandingen ble tenkt på som en mekanisme for å unngå fallgruvene ved konservatorietrening, trangsynte oppfatninger av talent, og for å sikre at de fortsetter å stille seg spørrende til hvor langt grensene kan flyttes – noe de anser som ensemblets hovedoppgave. I de første årene fokuserte ensemblet på samarbeid med Berlin-baserte artister som Sven-Åke Johansson og Rolf Julius. I senere tid har de fremført musikk av internasjonale komponister som Maryanne Amacher, Pauline Oliveros, Akio Suzuki og Christian Wolff.

Foto: Peter Ablinger