Guoste Tamulynaite

Guoste Tamulynaite
Arrangementer:
Borealis Ung Komponist

Guoste Tamulynaite er en kunstner fra Litauen, bosatt i Oslo, utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Som utøver og komponist er Guoste interessert i å undersøke kompleksiteten av enkeltstående ting, som en lyd, en bevegelse eller et objekt. Hennes verk kan beskrives som minimalistiske og surrealistiske, gjerne uten en underliggende fortelling, men likevel med veldig tydelige referanser som gir publikum anledning til å tolke og finne egne assosiasjoner. Guoste er opptatt av å behandle alle elementer som likeverdige når hun iverksetter mer enn bare lyd. Blant annet lager hun også kostymer og scenografi til sine verk. Guoste er deltager i Borealis Ung Komponist 22/23.

Foto: Thor Brødreskift/Borealis