Jenny Hval

Jenny Hval
Arrangementer:
Radio Space

Jenny Hval har de siste årene skapt et navn for seg selv som musiker og forfatter både i Norge og i utlandet. Tverrkunsterlige og grensesprengende er ord som gjerne brukes for å beskrive kunsten hennes, men Jenny sitt polyfoniske kunstnerskap er i grunn en umerkbar sammenblanding av musikalske, litterære, visuelle og performative måter å uttrykke seg på. Hennes kunstneriske særpreg er synlig, tilgjengelig, og merkelig komplekst på samme tid. Hennes siste album Classic Objects ble gitt ut i 2022.

Foto: Jenny Berger Myhre