Jo David Meyer Lysne

Jo David Meyer Lysne er en instrumentbygger og komponist fra Gvarv i Telemark. De siste årene har han fordypet seg i robotikk, intonasjon og akustisk kammermusikk. I verkstedet og studioet på Gvarv bygger han selvspillende akustiske instrumenter knyttet opp mot pågående bestillingsverk for artister som Sanae Yoshida, Amalie Stalheim og Vilde&Inga. Bærebjelken i hans komposisjonspraksis er forankret i å undersøke hva en lyttesituasjon er eller kan være. Han streber etter å lage tydelige lyttesituasjoner, hvor lytteren opplever lyden innenfor en scenisk ramme, som kan gi en ny eller uventet lytteopplevelse. Han har de siste årene gitt ut en rekke album under eget navn; Meander på Øra Fonogram, og Henger i luften og Kroksjø på Hubro.

Foto: Rakel Emhjellen Paulsen