Kari Robertson

Kari Robertson
Arrangementer:
Radio Space

Kari Robertson fra Edinburgh, Skottland, er billedkunstner, lærer og forsker bosatt i Nederland. Hun arbeider primært med tidsbaserte medier, og har de siste årene nøye undersøkt tanker om toksisitet og renhet, og utforsket de komplekse flokene mellom natur og kultur. Som del av hennes langsiktige forskning på disse miljøhensynene har kunstneren tatt utgangspunkt i vannets kretsløp for å tenke på vann som et kollektivt, levende og sansende arkiv – en eldgammel substans som husker og absorberer arven fra all menneskelig handling. Kari har nylig stilt ut på CCB, Bogota og TENT Rotterdam.

Foto: Despina Papachristoudi