Karin Mössler

Karin Mössler er utdannet musikkterapeut. Hun jobber ved Bergen kulturskole og Universitetet i Bergen. I sitt arbeid er hun opptatt av å skape et sted som tar vare på et mangfold av identiteter og ulike væremåter, et sted hvor mennesker kan utfolde seg og møtes gjennom en musikalsk handlingsdialog.

Foto: selfie