Kjersti Alm Eriksen

Kjersti Alm Eriksen er utdannet designer ved Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Via installasjonskunst og performance beveget hun seg inn i scenekunsten, og våren 2019 avsluttet hun en master i teater med spesialisering i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. De siste årene har hun jobbet med eksperimentelle scenekunstprosjekter med dans og teater på usedvanlige steder, såvel som selvstendige billedkunst-prosjekter. Arbeidet hennes drives av en nysgjerrighet for objekters og steders iboende historier, og deres interaksjon med omverdenen.

Foto: August Fabritius