Knut Vaage

Knut Vaage er bosatt i Bergen hvor han livnærer seg som komponist. Han har utdanningen sin i klaver og komposisjon fra Griegakademiet i Bergen. Knut har vært aktiv innafor flere stilarter, men med hovedvekt på improvisasjon- og samtidsmusikk. Han har i fleire prosjekter utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Utvikling av et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde er et annet viktig tema i hans musikk. Knuts produksjon spenner fra symfoniske verk og opera, til solostykker. Musikken hans er ofte framført på konserter og festivaler i inn- og utland. Han ble nominert til Nordisk råds musikkpris i 2022 for verket Hybrid spetakkel, urfremført på Borealis i 2019.

Foto: Observatoriet