Thomas Schäfer

Dr Thomas Schäfer, født i Hamburg, Tyskland, er direktør for International Music Institute Darmstadt og kunstnerisk leder for Darmstadt Summer Course. Han har studert historisk og systematisk musikkvitenskap, moderne tysk litteratur og filosofi ved Universitetet i Hamburg, og er medgründer av Working Group for Music in Exile ved Instituttet for musikkvitenskap der. Han har også en doktorgrad fra Universitetet i Humboldt, Berlin, omhandlende Gustav Mahler sin påvirkning på komponering av samtidsmusikk. Han har tidligere vært dramaturg for samtidsmusikk ved Wiener Konzerthaus og kurator for Wien Modern Festival. 

Foto: IMD Archiv/ Albrecht_Haag