Amber Ablett

Amber Ablett er kunstner og forfatter bosatt i Bergen. Gjennom performance, tekst, lyd og gjenskapelse ser arbeidet hennes på viktigheten av tilhørighet. Hun fokuserer på måter å være sammen på, og ser på hvordan samfunnet vårt former, reflekterer, kontrollerer og begrenser våre sammensatte identiteter. Amber bruker sin egen posisjon, som svart kvinne bosatt i Norge, med irske, karibiske og britiske røtter som utgangspunkt for å skape rom for spørsmål, fellesskap og kritisk tenkning. Hun er opptatt av hvordan vi lærer om oss selv gjennom å lære om andre mennesker, og konflikter mellom indre og ytre oppfattelser av hva vi anser som hjem. Amber bruker ofte workshops og samlinger som alternativer til det normative utstillingsformatet.

Foto: Jan Khur