Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen er en multidisiplinær kunstner og musiker fra Tromsø. Hun arbeider med lyd, performance, tekstil, installasjon og tekst, har sin bakgrunn i kunst og film, og ble i 2015 utnevnt til Årets unge kunstner av den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Siden da har hun vært med i en rekke gruppeutstillinger og performance-programmer. Elinas kunstneriske virke er tett knyttet opp mot hennes samiske og norske tilhørighet. Hun tar utgangspunkt i kropp og landskap, muntlige fortellertradisjoner og hullene i sin egen familiehistorie. Hun er opptatt av å ta det samiske blikket på verden på alvor, med mennesker og natur uløselig forbundet. Hullene som fornorskningen har skapt, i form av tap av språk og kulturarv, er blitt et startsted for å fantasere om og diskutere hva disse hullene representerer, hvilken materie de utgjør og hvordan de fortsetter å påvirke menneskene i våre samfunn. Som del av hennes avkoloniserende praksis samler hun fragmenter av historier, materialer og praksiser og utforsker spenninger i mellomrommene, der det ambivalente og flertydelige befinner seg. Hun ser på tvetydighet som et viktig verktøy for å utfordre vestlige narrativer knyttet til kropp, landskap og dominerende historiefortelling. Når hun arbeider med lyd kombinerer hun ofte stemmebruk med feltopptak, elektronikk og selvbygde instrumenter for å skape lydrom som legger seg et sted mellom virkelighet og fantasi. Det er lydens emosjonelle og fortellende egenskaper som interesserer henne, og hvordan den kan fungere som en tidsmaskin – som får tiden til å kollapse og setter både fremtid og fortid i bevegelse.

Foto: Viktor Bomstad