Gangere

Prosjektet Gangere er en intuitiv prosess mellom Charlotte Bendiks og Marita Isobel Solberg, som ikke skiller emosjonelt og praktisk arbeid, for å beholde en flyt. Gangere oppstod som et bestillingsverk til Insomniafestivalen 2023 i Tromsø, hvor de ble introdusert av musiker Per Martinsen som "to av de mektigste sjakvinnene, [... med] innsikt og intuisjon, og vilje til å manifestere sine spøkelser gjennom deres soniske trolldom". Gangere beveger seg og navigerer sammen gjennom verdens oppturer, og skaper et eget musikalsk språk mellom seg og verden, som uttrykker: Vi er de vi er, en mektig samhørighet. Vi er naturen.

Foto: Bruno Rodrigues