Judith Hamann

Judith Hamann er komponist og utøver født i Narrm/Melbourne, og er for tiden bosatt i Berlin. Hen har blitt beskrevet som en "ekstraordinær australsk cellist" i The Guardian, og av The Wire Magazine som en komponist som "vraker fiksjonen om at musikere lever og arbeider på ukonvensjonelle måter, og erstatter dette heller med komposisjoner som er fundamentalt menneskelige". Judith skaper alt fra performances, elektro-akustiske komposisjoner, og stedsspesifikke verk til mikrotonale systemer i en prosessbasert kreativ praksis. I sin nyeste utforskning av celloen ser Judith på hvordan risting og nynning kan uttrykke både noe formelt og intimt. Hen setter dette i sammenheng med arven fra settlerkolonier som Australia, med et fokus på å lære eller avlære, kontrollere eller fjerne kontroll over en kropp – både menneskelig og ikke-menneskelig. Judith har en doktorgrad i Musical Arts fra University of California i San Diego, og har opptrådt på festivaler over hele kloden, utgitt musikk med en rekke plateselskap og samarbeidet med kunstnere og artister som Sarah Hennies, Pascale Criton og Yvette Janine Jackson.

Foto: Olle Holmberg