Márjá Karlsen

Márjá Karlsen er sjøsamisk kunstner og duojár*. Hun arbeider med tradisjonelle samiske praksiser og interesserer seg spesielt for det rike språket som duodji er. Veving med ull fra Sápmi er bærebjelken i arbeidet hennes. Historiefortelling er en sentral del av duodji, og også Márjás kunstpraksis. Arbeidet hennes er både en kjærlighetserklæring til samisk duodji, og en langfinger til de nordiske kolonistatene. 

*Duodji er tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Duodji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er det nordsamiske ordet. Yrkesbetegnelsen er duojár.

Foto: Rasmus Berg