Rádio-JusSunná

Rádio-JusSunná/Sunna Nousuniemi er en skeiv samisk og finsk audiovisuell kunstner og forteller fra Anár, Sápmi/Enare, Finland. Hens kunstneriske vei begynte da hen lånte farens videokamera på begynnelsen av 2000-tallet for å dokumentere hverdagen sammen med hens beste venner i Anár. Med film, diskusjon, musikk og installasjon som kunstneriske uttrykk søker hen etter måter å delta i oppbyggingen av et mer levelig samfunn. De siste årene har Rádio-JusSunná undersøkt hvordan man kan skape kunst ut fra dekolonial dagdrøming, hvile og samiske landbaserte praksiser, i parallell med å avvenne seg grind culture*. I kjernen av hens praksis ligger det nordsamiske språket, hjemmets landskap, lokalhistorie og kulturvern.
*Grind culture er tendensen i samfunnet om at menneskers egen verdi er knyttet opp mot hvor hardt og mye man jobber.