Balansemerket

Vi er stolte over å ha oppnådd Balansemerket, i godt selskap med 36 andre organisasjoner som også jobber aktivt mot større trygghet og mer inkludering i kulturbransjen. 

Balansemerket er en merkeordning mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet. De tilbyr kursing, veiledning og verktøy for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø. 

De har intervjuet vår nye daglige leder Rachel Louis om noen av tiltakene vi gjør for å skape arrangementer som er tilgjengelige og interessante for flere, blant annet i form av Myke Forestillinger/ Relaxed Performances.