Debatt om partiturmusikk og avkolonisering

Debatten rundt ‘politisk korrekt’ programmering fortsetter, på NRK P2 sitt Spillerom Søndag. Komponist Jon Øivind Ness mener at «for å nå målet om mangfold når det gjelder etnisitet, kjønn og seksuell orientering, åpner (festivaler) for musikkuttrykk som ikke hører hjemme på festivaler for samtidsmusikk». Hør vår kunstneriske leder Peter Meanwell argumentere for hvorfor Jon Øivind Ness sin argumentasjon ikke holder mål, og hør debatten mellom komponistene Jon Øivind Ness, Bente Leiknes Thorsen og Sigurd Fischer Olsen på Spillerom Søndag her.

Les mer om debatten som foregår her, og på ballade.no.