Elina Waage Mikalsen med ny utgivelse

I dag utgir Elina Waage Mikalsen ‘Geardu gierdu – Bone pieces’ på Breton Cassette! 

Utgivelsen er en sensitiv og ekspressiv utforsking av natten og dens transformative kraft. Elina har brukt stemmen, feltopptak og bestemorens suohponstuolet (vevstol) gjennom improvisasjoner som senere har blitt omstrukturert og komponert på nytt. Disse komponentene ligger som kjernen i musikken til Elina, som ikke beveger seg framover men heller går i sirkel. 

Coverdesign: Montserrat Llampallas
Bilde: Ingrid Bjørnaali