Elina Waage Mikalsen: Lyder fra mellomrommene – en talkshow-kollasj

Elina Waage Mikalsen: <i>Lyder fra mellomrommene</i> – en talkshow-kollasj
18.03.
11:00–14:00
Østre

Billetter

UTSOLGT!

Er dette ditt første møte med samisk kultur, anbefaler vi deg å ta en titt på vår leseliste som kan gi en innføring i forkant av arrangementet. 

Elina Waage Mikalsen
Viktor Bomstad
Katarina Barruk

Kollasj: Ane Marte Før, Elina Waage Mikalsen, Cecilie Trogstad Johnsen, Sara Berglund

Borealis sin gjestekunstner Elina Waage Mikalsen presenterer en dag med fremførelser, mat og diskusjoner som utforsker samisk eksperimentell musikk og lyd. Hva er samisk eksperimentell musikk? Hvordan tilnærmer vi oss den? Og hvordan kan vi skape rom for denne musikken i våre festivalprogrammer? I en avslappet atmosfære, der alle er velkomne, skal vi sammen lytte til arkivmateriale, og høre skjellsettende musikk fra de unge samiske artistene Viktor Bomstad og Katarina Barruk. Vi får også innsikt fra artister tilhørende urfolksgrupperinger utenfor Norge, og det serveres mat, mens vi sammen utforsker og skaper et kreativt sted. 

Som gjestekunstner i Borealis fra 2022–2024 skal Elina, som selv er en sjøsamisk og norsk multidisiplinær kunstner og musiker, utvikle et program som inneholder elementer av både forskning, publikumsengasjering og kunstnerisk utøvelse. Gjennom dette programmet utforskes sammenhengen mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting og eksperimentell lyd, musikk og ulike måter å lytte på. Gjennom prosjektet skal Elina jobbe internt med Borealis sin administrasjon, skape møteplasser for samiske artister og muliggjøre plattformer for utforsking av eksperimentell samisk lyd og musikktradisjon. Slik vil hun kartlegger hvordan ulike urfolks identiteter oversettes til lyd og musikk. 

Støttet av Nordisk kulturkontakt, Nordisk Kulturfond & Kulturrådet Gjestekunstneroppholdet støttet av Kulturrådet. Del av New Perspectives for Action. Et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.