Maia Urstad

Maia Urstad
Verdenspremiere

Enkeltbilletter kommer i salg januar 2023

Les mer om Maia Urstad

I et splitter nytt verk av den anerkjente lydkunstneren og komponisten Maia Urstad utforskes amatørradioens særegne lydunivers. En gren av amatørradio-kulturen heter DX-ing – en syssel som kan fremstå som noe foreldet i den digitale tidsalderen. Men, med sin nær hundreårige historie og relativt enkle teknologi, søker entusiaster over hele kloden fremdeles kontakt med fjerne himmelstrøk og hverandre via langtrekkende radiosignaler. DX står for "The Distance X", og går ut på å motta og sende radiosignaler, gjerne over store avstander. Ved å vende radiosendere mot himmelen, reflekteres høyfrekvente radiobølger tilbake fra ionosfæren. Disse radiosignalene kan reise over lange distanser, og over flere tiår. Entusiastiske DX-ere har mang en gang plukket opp signaler fra andre deler av verden, og forsøkt å opprette kontakt ved å sende meldinger tilbake. I Maia sitt nye verk kombinerer hun overføring og mottak av radiosignaler i sanntid med bearbeidet og forhåndsinnspilt lydmateriale. Verket spilles av i flere kanaler, med høyttalere som vil omgi publikum, og er nesten som en sang fra eteren, der en blanding av signaler og støy bestemmes av tilstanden i atmosfæren. Muligheten for å knytte kontakt, og å være del av et miljø av lyttere rundt omkring på kloden skjer i sanntid – og kanskje får vi også noen nye venner i løpet av fremførelsen av verket!

Maia Urstad sitt nye verk markerer at det er 20 år siden hun for første gang var kunstner på Borealis i 2004. Den gangen hadde hun laget installasjonen Lydmur, som ble utstilt i et midlertidig galleri i Strandgaten 218 på Nordnes. 

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet