Pinquins & Kjersti Alm Eriksen – I N T E R V A L L

Pinquins & Kjersti Alm Eriksen – <i>I N T E R V A L L</i>
17.03.
21:30–22:30
Cornerteateret

Billetter

125,–/175,–/200,–
Verdenspremiere

Pinquins:
Jennifer Torrence, Sigrun Rogstad Gomnæs, Ane Marthe Sørlien Holen – perkusjon

Kjersti Alm Eriksen – scenografi
Tobias Leira – lystekniker

Foto: Julia Granberg/Blunderbuss, August Fabritius

I N T E R V A L L er en scenisk komposisjon av og med Pinquins (Jennifer Torrence, Sigrun Rogstad Gomnæs og Ane Marthe Sørlien Holen) og Kjersti Alm Eriksen. Pinquins er en fantastisk perkusjonstrio som plasserer seg i krysningspunktet mellom menneskelige uttrykksformer og mekanisk utøvelse. Fremførelsene deres er rytmiske, motoriske, slående, fiklete, gnissende, og til tider kan det føles som om musikerne blir til maskiner. I anledning Borealis har Pinquins samarbeidet med designer og scenograf Kjersti Alm Eriksen som lager en slags menneskelig teknologi. Hun skaper maskiner fulle av sårbarhet og feil, og utforsker punktet der teknologi påfører seg en slags personlighet. 

I dette nye verket bestilt til Borealis 2023 undersøker de forholdet mellom menneske og objekt, mellom bevisste handlinger og mekaniske konsekvenser. De befinner seg i mellomrommet, i det indirekte, i synapsespalten der signalene blir til komplekse nettverk. Hva skjer i det lille mellomrommet mellom tanke og handling? Hva skjer når maskinene er like sårbare som menneskene som spiller på dem? Inne i en stor treramme spiller musikerne med ulike kinetiske skulpturer laget i anledning verket. De skaper et rom hvor det fjerne blir nært, det tunge blir lett, hvor bevegelse blir lyd på avstand, og setter spor. 
Som et av Norges mest dynamiske ensembler, er Pinquins helt i front innen utøvelse og skaping av ny musikk, og utvikling av nye metoder for musikkskaping. I dette prosjektet tar de på seg rollen som både utøver og komponist i et samarbeid med Kjersti. Det musikalske materialet til stykket har vokst frem gjennom workshops der ulike samlinger av fysiske objekter er blitt brukt for å skape nye, og uventede lydbilder. Disse prosessen har gitt liv til nye ideer og utviklet verket, og hvert møte har satt sitt spor på verket slik du vil oppleve det under Borealis.

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet & Fond for lyd og bilde