Borealis Samtale: Samisk eksperimentalisme

I den første av tre samtaler som utforsker ulike sider av samisk lyttekultur, møter du trommeslager og forsker Jakop Janssønn også kjent fra podkasten Sámi ritmmat / Samiske rytmer. Han spør hvordan vi kategoriserer samisk eksperimentell musikk. Sammen med festivalartist Ánndaris Rimpi og musikkviter Ellen Marie Bråthen Steen, retter han blikket mot fremtiden og fortiden til lydlig samisk eksperimentering, og spør hva samisk musikk er uten joik eller samisk språk: Er den kjønnsbasert? Er den basert på et kollektivt minne? Er den i blodet vårt, eller i vår natur? På hvilken måte forstår vi den hemmelige kunnskapen til den samiske kulturen?

Samtalene under Borealis 2024 er programmert sammen med Elina Waage Mikalsen og blir arrangert av Bergen sámiid searvi/Bergen sameforening, som blant annet er forvaltere av Jiennagoahti, arbeider for å fremme kunnskap om samisk språk og gjøre synlig de dype historiske forbindelsene mellom byen Bergen/Birgon og Sápmi som har eksistert gjennom handel.

Presentert i samarbeid med Bergen sámiid searvi
Støttet av Fritt Ord Del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.