Borealis Samtale: Samisk lytting

Borealis Samtale: <i>Samisk lytting</i>
15.03.
13:00–14:30
Bergen Offentlige Bibliotek
Gratis

I den andre av tre samtaler som utforsker samisk lyttekultur, går Borealis sin gjestekunstner, Elina Waage Mikalsen, sammen med den samiske forskeren, duojáren, forfatteren, kuratoren og redaktøren Liisa-Rávná Finbog, og musiker og poet Jalvvi Niillas Holmberg for å diskutere samiske lyttepraksiser. Som formidlere av samisk kultur, men med ulike bakgrunner, diskuterer de hvordan lytting er forankret i en samisk måte å tenke og handle på, og hvordan dette former ulike lydlige og musikalske praksiser. Hvilken rolle spiller lytting i en samisk historie preget av utsletting av språk og kultur, og hvordan har fornorskingspolitikken påvirket det samiske folkets evne til å lytte? Og i 2024, der den norske staten fremdeles begår alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolk, hva betyr det egentlig når den norske regjeringen ikke lytter til sin egen Høyesterett?

Samtalene under Borealis 2024 er programmert sammen med Elina Waage Mikalsen og blir arrangert av Bergen sámiid searvi/Bergen sameforening, som blant annet er forvaltere av Jiennagoahti, arbeider for å fremme kunnskap om samisk språk og gjøre synlig de dype historiske forbindelsene mellom byen Bergen/Birgon og Sápmi som har eksistert gjennom handel.

Presentert i samarbeid med Bergen sámiid searvi
Støttet av Fritt Ord Del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.