Elina Waage Mikalsen – Stáinnarbánit - Wolffish teeth

Elina Waage Mikalsen – <i>Stáinnarbánit - Wolffish teeth</i>
14.03.
21:00–22:00
Bergen Kjøtt

Billetter

160,–/250,–/400,–
Verdenspremiere

22.00–22.30, Bergen Kjøtt
Ikke gå glipp av samtalen med Elina Waage Mikalsen etter konserten!

Elina Waage Mikalsen – komponist, vokal, elektronikk
Márjá Karlsen – greneveving/rátnugođđit
Jalvvi Niillas Holmberg – joik, stemme & diverse gjenstander

Foto: Magnus Holmen

Repetisjon, sirkler og veving karakteriserer denne nye forestillingen Stáinnarbánit - Wolffish teeth av Borealis sin gjestekunstner, Elina Waage Mikalsen. Med utgangspunkt i den korte og samtidig potensielt endeløse formen til luohti (joik) kombinerer Elina elektronikk, vokal og veving. Hun lar korte gjentagelser fortelle større historier, som historien om rátnu – en vevtradisjon som en gang ble praktisert over hele Sápmi. I dag er vevingen av rátnu en levende og uavbrutt tradisjon kun i bygda Olmmáivággi, hvor Elinas mor er fra. Tittelen Stáinnarbánit er også navnet på et av mønstrene som brukes i denne vevtradisjonen. Elinas verk er en forestilling om mykt og repetitivt arbeid, og hvordan alle objekter snakker, hvis vi bare lytter nøye.

Gjennom sitt to år lange gjestekunstneropphold hos Borealis har Elina Waage Mikalsen utforsket samspillet mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting gjennom eksperimentelle lyd-, musikk- og lyttepraksiser. Prosjektet hennes har involvert mange forskjellige stemmer og perspektiver fra hele Sápmi og andre urfolkssamfunn, og ut av prosjektet har det kommet performancer, radiosendinger, verksteder og fagdager.

Som samisk artist og musiker utforsker Elinas arbeid ofte mellomrommene – både i historien og i forståelsen av verden – stemmene som er fraværende eller slettet, både her og i underverdenen. Arbeidet hennes er blant annet blitt framført og utstilt på Nasjonalmuseet i Norge, LIAF – Lofoten International Art Festival og Singapore-biennalen. Lydverkene hennes gis ut på Breton Cassette.

Støttet av Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond, Kulturrådet & BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. Del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.