Fagdager i Romssa

19. & 20. oktober arrangerer vi og Elina Waage Mikalsen fagdagene Šuvva i Romssa (Tromsø)! Fagdagene er en plattform for samiske kunstnere og musikere med interesse for lyd og musikk fra mellomrommene. Deltagerne samles for å bli kjent, presentere sine  praksiser, lytte til musikk og snakke om hvordan de på ulikt vis forholder seg til lyd gjennom presentasjoner, lytteseanser, samtaler og felles måltider.