Gjestekunstner 2019/2020

Jenny Moore – Doing Not Saying

SLUTT Å SNAKK OM DET, GJØR NOE.

Dette var utfordringen kunstner og musiker Jenny Moore gav oss, da vi i 2019 begynte å jobbe sammen på prosjektet ved navn Doing Not Saying. Hvis vi vil skape en super festival som er fylt med fantastisk kunst og musikk, men som samtidig skal gjøre verden mindre rasisitisk og kjønnsdiskriminerende – hvordan skal vi faktisk gjøre det? 

Vi begynte med øvelser som å danse som en bie, og med å skrike vår frustrasjon ned i bøtter fylt med vann. Vi stilte de virkelig vanskelige spørsmålene, prøvde å lage et hemmelig kodespråk, og vi var innom ergoterapi og boksing. Jenny geleidet oss vennlig gjennom samtalene, gåturene, gråtingen og workshopene, og hjalp oss med å tenke ut hvordan vår organisasjon kan være annerledes. 

Doing Not Saying var et kunstnerdrevet prosjekt som gav oss et nytt perspektiv på vår organisasjonsstruktur.

“Men på hvilken måte er dere annerledes nå?”, spurte Jenny.
Vi lagde en liste: 

  • Ingen kunst skapes i et vakum, og vi må stille spørsmålstegn ved hvilke konsekvenser alle våre avgjørelser kan ha.
  • Vi har lært at vi, uten at vi tenker over det, høster godene av rasistiske strukturer, og at vi må jobbe for å redusere den rasistiske skaden vi påfører verden. 
  • Vi ser våre individuelle og kollektive privilegier, og jobber med å få slutt på dem.
  • Vi innser at våre gode intensjoner med å lage en mer inkluderende og mangfoldig festival kan sette visse marginaliserte grupper i ufordelaktige båser. 
  • Vi må gjøre organisasjonsstrukturen vår mer mangfoldig – vi må endre måten vi JOBBER på, ikke bare måten vi SNAKKER på. 
  • Vi ser hvordan vi blir negativt sosialisert inn i kjønnsroller, og jobber mot det. 

Doing Not Saying handlet om lære å lytte mer. Å vite når man skal være stille – når man bare skal lytte. Og å finne ut hvordan vi skal gjøre ord om til handling.

*Doing Not Saying på Borealis 2020, 4.–8. mars, var en rekke åpne verksteder, treningsøkter og samtaler ledet av gjestekunstner gjennom 2019, Jenny Moore, og hennes feministiske punkekor F*Choir fra London. De brukte aktive og engasjerende metoder for å bryte med partiarkalske hierarkier, og bygge nye alternative sosiale strukturer i vårt hverdagsliv.