FOR VIDERE HJELP / FOR FURTHER HELP

Denne siden ble sist oppdatert i mars 2021/This page was last updated in March 2021

Hvis du er kommet til denne siden har du fått hjelpelinjekortet på Borealis. Dette er en liste over hvor du kan søke videre hjelp og få profesjonell assistanse med ulike utfordringer. Siden vil fjernes en uke etter Borealis 2021, så notér numrene du kunne tenke deg å bruke og søk hjelp.

If you are on this page you have recieved the help line card at Borealis. This is a list of where you can get further help and professional assistance with different challenges. This page will be removed a week after the festival, so take a note of the numbers and organisations you would like to get in touch with and seek help.

Seksuelle overgrep/Sexual assault:

SMISO Hordaland – Senter mot incest og seksuelle overgrep/ Centre for Incest and Sexual Abuse
(+47) 55 90 40 90
post@smiso-hordaland.no
www.smiso-hordaland.no

Utsattmann
Sexual assault support for men
post@utsattmann.no
www.utsattmann.no

LHBTSI+/LGBTQI+:

FTPN – Forbundet for Transpersoner i Norge/Organisation for Trans people in Norway
hordaland@ftpn.no
www.ftpn.no

Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold/The Association for Gender and Sexual Diversity
post@foreningenfri.no
(+47) 23 10 39 39
www.foreningenfri.no

UT – Ungdomstelefonen (Skeiv Ungdom)/Queer Youth Telephone service
(+47) 400 00 777
online chat: Tue-Thu 18.00-22.00
post@ungdomstelefonen.no
www.ungdomstelefonen.no

HIV og AIDS/HIV and AIDS:

HIV Norge/HIV Norway
(+47)21 31 45 80
post@hivnorge.no
www.hivnorge.no

Innvandrere og flyktninger/Immigrants and refugees:

SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger/Self help for Immigrants and Refugees
(+47) 55 56 09 00
bergen@seif.no
www.seifnorge.wpcomstaging.com

Papillon – En møteplass for jenter og unge kvinner med krysskulturell eller migrantbakgrunn/For girls and young woman with cross-cultural or migrant background
(+47) 97 31 60 77
post@papillonbergen.no
Online chat: Mon 12:00-16:00, Wed 18.00-21.30 and Sun 18.00-22.00
www.papillonbergen.no

Rasisme/Racism:

Antirasistisk Senter / The Norwegian Centre against Racism
(+47) 23 13 90 00 / (+47) 45 87 69 98
email@antirasistic-senter.no
www.antirasistisk.no

Mental helse/Mental health:

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord/The National Association for the Prevention of Self-Injury and Suicide
(+47) 955 20 848
Online chat: Tues 16:00-19:00, Sun 17:00-21:00
www.lfss.no

Alkohol og narkotika/Alcohol and drugs:

RUStelefonen / Intoxication – national drug helpline (not for emergency or overdose)
(+47) 915 08 588
online chat: mon-fri 11:00-18:00
www.rustelefonen.no

Samlet sammen av feministmilitsen i 2020 som del av Borealis sitt prosjekt Doing Not Saying/Collated by the feminist militia in 2020 as part of Borealis’ project Doing Not Saying