Verdier

BOREALIS SINE ETISKE RETNINGSLINJER 

Velkommen til Borealis! Det er viktig for Borealis å være en åpen, inkluderende og tilgjengelig festival. Vi ber derfor alle som tar del i festivalen om å følge våre etiske retningslinjer. 

IKKE ANTA Hold et åpent sinn. Ikke anta ting om andre. Alle har ulik livserfaring og sliter kanskje med utfordringer som ikke alltid er synlige.

FÅ SAMTYKKE Vær oppmerksom på andres grenser. Søk alltid samtykke, og hvis noen sier «nei», eller ber deg om å stoppe – så stopp. Deres kropp, deres valg!

RESPEKTER PRONOMEN Bruk riktige pronomen. Unngå å gjøre antagelser. Spør folk hvordan de ønsker å bli adressert. 

SJEKK PRIVILEGET DITT Tenk på hvordan du okkuperer rommene du befinner deg i, og de synlige og usynlige hierarkiene som finnes. Vær oppmerksom på hvordan ditt privilegium kan være med på å opprettholde undertrykkelse og diskriminering.

PASS PÅ SPRÅKET Vær snill, høflig og respektfull mot andre. Vi har nulltoleranse mot trakassering og fordommer av enhver form, inkludert voldelig, rasistisk, sexistisk, kvinnehetsende, funkjonsdiskriminerende, elitistisk, kroppsdiskriminerende, aldersdiskriminerende, homofobisk eller transfobisk språk.

PASS PÅ HVERANDRE Vi er her sammen – publikum, ansatte, frivillige og artister. Vær hensynsfull og behandle hverandre med vennlighet og respekt.

TA EN PAUSE  Hvis du føler deg ukomfortabel eller trenger en pause, kan du alltid forlate konserten. Å ta en pause er greit! Når du er klar, slipper vi deg inn igjen så snart som mulig. 

RAPPORTER  Hvis du føler deg truet, uvel eller utrygg på våre arrangementer, hvis du merker at noen andre blir trakassert, eller du har bekymringer om en persons oppførsel, vennligst rapporter det til en ansatt, til en av våre frivillige i Borealis t-skjorter, eller til vår daglige leder: agnes@borealisfestival.no / +47 45 68 53 70. 

 Vi ønsker stadig å forbedre måten vi jobber på – gi oss beskjed hvis du har tilbakemeldinger: tilgjengelighet@borealisfestival.no

Om våre verdier

Likeverd og forpliktelse til sosial forandring gjennom musikk og kunst er selve kjernen i Borealis, men det krever mye innsats å gjøre ord om til handling, og å gjøre disse verdiene om til en tydelig og meningsfull virkelighet på Borealis, og musikkarrangementer og klubbkvelder overalt. Borealis kan ikke løse problemet med ulikhet alene, og er avhengige av samarbeid og kritisk tenkning for å inspirere alle til å gjøre kunsten mer inkluderende. Borealis er ikke dommere eller en jury. Vi er heller ikke fritatt våre egne fordommer, og er åpne for tilbakemelding og diskusjon, slik at vi sammen kan forsøke å finne ut av hvordan vi kan ta verden i riktig retning på vår måte, og på vårt felt.

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi må stå sammen for likestilling, og ber derfor våre ansatte, artister, samarbeidspartnere, publikummere og frivillige om å respektere hverandre – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

ET ØNSKE OM TRYGGERE ROM FOR ALLE

  • Vi gjør ingen antagelser om andres kjønn, opprinnelse eller seksualitet.
  • Vi ber om tillatelse før vi tar på noen. Deres kropp, deres valg!
  • Vi har nulltoleranse for trakassering og fordomsfulle handlinger av enhver art, inkludert seksuell trakassering og vold.
  • Hvis du føler deg truet, utilpass eller utrygg på et arrangement vil det, i tillegg til sikkerhetsvakter og baransatte, som vi har tette samarbeid med, være representanter fra Borealis som kan støtte deg.

TILGJENGELIGHET

  • Vi jobber for at alle våre arenaer skal være rullestolvennlige, ha kjønnsnøytrale toaletter og at det skal være nok sitteplasser til dem som trenger det.
  • Vårt ideal er å kunne tilby et fristed på hver arena, som fungerer som en mer intim, stille sone, da vi forstår at folksomme offentlige arrangement ikke alltid passer for alle.
  • Å ta en pause er lov! Er du utilpass eller trenger en pause er det alltid i orden å gå fra konsertrommet. Du slipper så klart inn igjen når du er klar.

Borealis sin visjon

Utdrag fra Borealis sin strategi 2021–2024

Borealis skal presentere et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året.

Organisasjonen og vårt virke skal reflekterer vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft. Vi skal utfordre etablerte strukturer i samfunnet, og gjennom faktiske handlinger vise at endring er mulig. Borealis skal ta større plass og være med å sette dagsorden.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, hvor et mangfoldig publikum alltid føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden. Vi skal tilby nye muligheter til komponister og utøvere, publikum og ansatte. Borealis skal være en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver.

VÅR GRUNNLEGGENDE ETISKE BEVISSTHET
Borealis skal reflektere vårt mangfoldige samfunn, gjennom en bred representasjon innen kjønn, alder, kulturell og etnisk bakgrunn, seksuell identitet, funksjonsvariasjoner, språk og lyttekompetanse.

Borealis ønsker å arbeide bærekraftig. Vi likestiller sosiale, økonomiske og miljømessige verdier i vårt arbeid.

Borealis sine leveregler er utarbeidet gjennom det kunstnerdrevede prosjektet Doing Not Saying med Jenny Moore i spissen. Sammen med feministmilitsen – en gruppe med kvinner, ikke-binære og skeive mennesker – ble det gjennom 2019 laget et rammeverk for Borealis sine forpliktelser som organisasjonen viderefører og videreutvikler etter endt prosjekt.