Catherine Lamb – inter-spatia

inter-spatia ble skrevet i 2022 av komponist Catherine Lamb på bestilling fra Borealis og MaerzMusik, og er et langstrakt mikrotonalt verk for 3 mikrotonale tubaer og 4 tromboner. Verket ble urfremført under Borealis 2022 i Nykirken, i Bergen, og fikk noen dager etter sin tyske premiere under MaerzMusik 2022 i Berlin. Se oppsummeringen av prosjektet her:

Hør opptak av urfremførelsen av inter-spatia:

Catherine Lamb sitt arbeid er godt plassert innenfor mikrotonal komposisjon både på teori- og idéplanet. Tversnittet av toner som eksisterer mellom tangentene på pianoet lager en klar lydlig struktur for lytteren. I inter-spatia samhandler enkle toner på ulike måter helt til de eksploderer ut i stjerneformasjoner. Tubatrioen er plassert i midten av rommet der verket fremføres, og lager en fysisk formasjon som er fast, mens trombonistene er plassert i ytterkanten av rommet, og beveger seg først fra det perifere, til nærliggende posisjoner, og til slutt i klynger for å understreke og utfordre formasjonen til tubatrioen, frem til de til slutt utgjør en stor enhet – et samlet ensemble og en enhetlig form. 

inter-spatia ble urfremført under Borealis 2022 i Nykirken, i Bergen. Den fikk dermed sin tyske premiere under MaerzMusik 2022 i Berlin. Bestillingsverket er støttet av Kulturrådet. Prosjektet er støttet av Goethe-Institut og deres International Coproduction Fund. Produsert i samarbeid med MaerzMusik – Festival for Time Issues.