Borealis skal etablere nytt produksjonsteam – søker 2 produsenter

Fristen gikk ut 24. mai
2 engasjement
Varighet til august 2023
40–80%

Borealis søker 2 produsenter som vil utgjøre produksjonsteamet til festivalen, og som vil dele på alle arbeidsoppgaver innen produksjon. Produksjonsteamet vil inngå i festivalens kjernestab som lager en fantastisk festival i mars, og tilhørende arrangementer gjennom året. 

Produksjonsteamet vil ha ansvar for fremdrift, utvikling og gjennomføring av Borealis sitt kunstneriske program og prosjekter, i tett samarbeid med kunstnerisk leder og resten av staben. Produksjonsteamet skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at vi presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Borealis har en fast liten kjernestab gjennom året, og en festivalstab i perioden fra november og frem til festival i mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen. De nyansatte produsentene vil inngå i kjernestaben.  

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer, og ha erfaring med produksjon, gjerne på alternative arenaer eller for alternative kunstformer. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift av både kunstneriske og praktiske prosjekter. 

Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst et av disse språkene. 

Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

Produksjonsteamet skal løse ulike og varierte oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementer og ansvarsområder, i tett samarbeid med kunstnere, utøvere, samarbeidspartnere, leverandører, arenaer, festivalteamet og øvrige ansatte. 

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til oppgaver som:

 • Utvikling av prosjekt i tett samarbeid med kunstnerisk leder og kunstnere
 • Innhenting av teknisk info og behov, og kontakt med teknisk leverandør
 • Forvaltning av Borealis sitt utstyr
 • Oppsett av prøve- og kjøreplaner
 • Reisebestilling
 • Kartlegging av frivilligbehov
 • Kartlegging og organisering av festivalens transport & logistikkbehov 
 • Gjennomføring av arrangement
 • Videreutvikling av digitalt produksjonsverktøy
 • Lede og lære opp deler av festivalstaben
 • Ansvar for prosjektbudsjetter og innhenting av tilbud

Borealis ønsker å være en arbeidsplass som ser og utnytter potensialet i den enkelte ansatte, og arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil tilpasses den beste kandidaten. Personlig egnethet kan oppveie for formell kompetanse, og andre kvalifikasjoner enn nedenstående:

 • Bred kulturfaglig kompetanse og interesse for eksperimentell musikk, sceneproduksjoner og ulike kulturuttrykk
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med øye for detaljer 
 • God simultankapasitet og evne til å sikre fremdrift
 • Erfaring som kulturprodusent, teknisk produsent eller konsertarrangør 
 • God teknisk forståelse for lyd, lys og scene
 • Gode datakunnskaper og fortrolig med bruk av digitale verktøy
 • Positiv og løsningsorientert lagspiller
 • Kjennskap til AV-produksjon og streaming er en fordel

Søker må kjenne seg igjen i våre kjerneverdier: raus, nysgjerrig og utfordrende. Borealis ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell- og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

 • En variert arbeidsdag med meningsfulle og utfordrende oppgaver
 • Høyt tempo i et sosialt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger innen et spennende arbeidsfelt
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Pensjonsordning

De 2 utlyste stillingene er en omorganisering av et vikariat og en ubesatt prosjektstilling.  Begge blir ansatt i engasjement med varighet til august 2023, og det vil være mulighet for forlengelse i fast stilling etter denne perioden.

Begge stillingene lyses ut med stillingsprosent mellom 40–80%, for å finne best mulig sammensetning av kompetanse og personer. Angi gjerne i søknaden hvilken stillingsprosent du ønsker. 

Søknadsfrist: tirsdag 24.5.2022
Intervju: uke 22
Ønsket tiltredelse: snarest mulig/august 2022
Vennligst fyll ut søknadskjema og legg ved søknadsbrev og CV

Borealis presenterer et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året. Festivalen så dagens lys i 2004 og presenterer grensesprengende musikk og kunst fra Bergen, Norge og hele verden, gjennom konserter, samtaler, forestillinger, utstillinger, filmprogram, installasjoner, radio, familiearrangementer og workshops.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, men hvor et mangfoldig publikum alltid
føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen, og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden.

Borealis har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet vi eksisterer i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om å ha kjønnsbalanse og et etnisk mangfold på programmet. Organisasjonen og vårt virke skal reflektere vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft.

Kontaktperson: Tine Rude
Stillingstittel: Daglig leder
Mobil: 959 05 376