Borealis skal etablere nytt produksjonsteam – søker 2 produsenter

Fristen gikk ut 24. mai
2 engasjement
Varighet til august 2023
40–80%

Borealis søker 2 produsenter som vil utgjøre produksjonsteamet til festivalen, og som vil dele på alle arbeidsoppgaver innen produksjon. Produksjonsteamet vil inngå i festivalens kjernestab som lager en fantastisk festival i mars, og tilhørende arrangementer gjennom året. 

Produksjonsteamet vil ha ansvar for fremdrift, utvikling og gjennomføring av Borealis sitt kunstneriske program og prosjekter, i tett samarbeid med kunstnerisk leder og resten av staben. Produksjonsteamet skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at vi presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Borealis har en fast liten kjernestab gjennom året, og en festivalstab i perioden fra november og frem til festival i mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen. De nyansatte produsentene vil inngå i kjernestaben.  

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer, og ha erfaring med produksjon, gjerne på alternative arenaer eller for alternative kunstformer. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift av både kunstneriske og praktiske prosjekter. 

Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst et av disse språkene. 

Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

ARBEIDSOPPGAVER

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

VI TILBYR

ANSETTELSESFORM OG STILLINGSPROSENT

PRAKTISK INFORMASJON

OM ARBEIDSGIVER

SPØRSMÅL OM STILLINGEN