Jobbutlysning: Borealis søker produsent i 50% stilling. Søknadsfrist 15. juni.

Borealis søker en dedikert, kreativ og løsningsorientert produsent i 50% stilling, som vil inngå i vårt lille team som lager en fantastisk festival i mars og tilhørende arrangementer gjennom året. Borealis har en fast liten stab gjennom året, og en festivalstab i perioden fra november til mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen.

Prosjektstillingen er nyopprettet og gjelder i en avgrenset periode, men med mulighet for forlengelse etter april 2022. Produsenten vil jobbe tett sammen med produksjonsansvarlig i Borealis, og vil ha ansvar for fremdrift og oppfølgning av egne tildelte prosjekter og ansvarsområder frem mot festivalen.

Produsenten skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at vi presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer og ha erfaring med produksjon, gjerne fra alternative arenaer eller kunstformer. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift. Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst ett av disse språkene. Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

Trykk her for å fylle ut søknadsskjema

I dette skjemaet spør vi om dine personalia, og i tillegg ber vi deg laste opp en utfyllende søknad og CV. Sørg for at søknaden viser frem hvem du er, din motivasjon for jobben og hva du kan bidra med. Se gjerne tips her for hvordan du skriver en god søknad.

Prosjektstilling august 2021 til april 2022, med mulighet for forlengelse.

 • Søknadsfrist: tirsdag 15.06.2021
 • Intervju: uke 25
 • Ønsket tiltredelse: august/september 2021
 • Vennligst fyll ut søknadskjema og legg ved søknadsbrev og CV
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Tine Rude, tine@borealisfestival.no, +47 95 90 53 76

Prosjektstillingen innebærer varierte oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementer og ansvarsområder i tett samarbeid med kunstnere, utøvere, samarbeidspartnere, leverandører, arenaer, festivalteam og øvrige ansatte.
Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til oppgaver som:

 • Innhenting av teknisk info og behov
 • Oppsett av prøve- og kjøreplaner
 • Reisebestilling
 • Smittevern
 • Kartlegging av frivilligbehov
 • Oversikt transport & logistikk
 • Gjennomføring av arrangement

Borealis ønsker å være en arbeidsplass som ser og utnytter potensialet i den enkelte ansatte, og arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil tilpasses den beste kandidaten. Personlig egnethet kan oppveie for formell kompetanse, og andre kvalifikasjoner enn nedenstående:

 • Bred kulturfaglig kompetanse og interesse for eksperimentell musikk, sceneproduksjoner og ulike kulturuttrykk
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med øye for detaljer
 • God simultankapasitet og evne til å sikre fremdrift
 • Erfaring som kulturprodusent, teknisk produsent eller konsertarrangør 
 • God teknisk forståelse for lyd, lys og scene
 • Gode datakunnskaper
 • Positiv og løsningsorientert lagspiller

Søker må kjenne seg igjen i våre verdier som raus, nysgjerrig og utfordrende. Borealis ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 • En variert arbeidsdag med meningsfulle og utfordrende oppgaver
 • Høyt tempo i et sosialt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger på et spennende arbeidsfelt
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Pensjonsordning

Spørsmål rettes til daglig leder for Borealis: Tine Rude | tine@borealisfestival.no | +47 95 90 53 76