Jobbutlysning: Borealis søker produsent i 50% stilling. Søknadsfrist 15. juni.

Borealis søker en dedikert, kreativ og løsningsorientert produsent i 50% stilling, som vil inngå i vårt lille team som lager en fantastisk festival i mars og tilhørende arrangementer gjennom året. Borealis har en fast liten stab gjennom året, og en festivalstab i perioden fra november til mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen.

Prosjektstillingen er nyopprettet og gjelder i en avgrenset periode, men med mulighet for forlengelse etter april 2022. Produsenten vil jobbe tett sammen med produksjonsansvarlig i Borealis, og vil ha ansvar for fremdrift og oppfølgning av egne tildelte prosjekter og ansvarsområder frem mot festivalen.

Produsenten skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at vi presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer og ha erfaring med produksjon, gjerne fra alternative arenaer eller kunstformer. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift. Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst ett av disse språkene. Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

Søknadsskjema

Ansettelsesform og praktisk info

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Spørsmål rettes til daglig leder for Borealis: Tine Rude | tine@borealisfestival.no | +47 95 90 53 76