Er du vår nye leder?

Stillingstittel: Daglig leder
Søknadsfrist: fredag 16. juni
Intervjurunder: uke 25 & 26
Ansettelsesform: Fast stilling, 100%
(stillingsprosent kan tilpasses riktig kandidat)

Borealis ser etter en strategisk og engasjert kulturleder som ønsker å lede Borealis inn i en ny utviklingsfase. Daglig leder i Borealis jobber tett med kunstnerisk leder i en delt styringsmodell. Daglig leder er hjertet i organisasjonen. Rollen knytter sammen praktisk overblikk, økonomisk styring og strategisk utvikling for å levere en årlig musikk- og kunstfestival, og for å bygge kompetanse og publikum gjennom året.

Borealis åpner opp for nye kunstneriske formasjoner som ikke passer inn i standardiserte produksjonsmodeller. Derfor kreves det åpenhet og fleksibilitet for å utvikle prosjektene som Borealis tar på seg. Med et lite team som jobber gjennom året, og som utvides i festivalperioden, er det å bygge og opprettholde gode relasjoner til de ulike involverte gjennom året en nøkkeloppgave for daglig leder. En tydelig strategisk visjon og evne til å utvikle Borealis sin økonomiske, men også politiske kapital vil være en av hovedoppgavene dine for å sørge for at organisasjonen vokser på en sunn måte. Erfaring med å sikre finansiering på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, kunnskap til norske støtteordninger, samt erfaring med privat, og internasjonal finansiering vil være en fordel. Dedikasjon i arbeidet med å opprettholde både kvaliteten og mangfoldet i festivalen, og organisasjonen er essensiell. Vi søker en som er interessert i å aktivt utfordre tingenes tilstand, og som sørger for at Borealis tar en ledende rolle i å forme et nytt, mer rettferdig kulturliv.

Som daglig leder har du det operative ansvaret for administrasjon, økonomi, rapportering, kontrakter, lønn, personal og HMS. Søknadsskriving, støtteordninger og kontakt med offentlige myndigheter, på alle nivå, er også en vesentlig del av stillingen. Du er initiativrik og strukturert, og vil sørge for god kommunikasjonsflyt internt i teamet. Du er god til å se de ansatte, og vant til å kommunisere med ulike personligheter.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

ARBEIDSOPPGAVER

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

VI TILBYR

ANSETTELSESFORM & STILLINGSPROSENT

PRAKTISK INFORMASJON

SPØRSMÅL OM STILLINGEN?

OM ARBEIDSGIVER