Med mer rom til å tenke

Astrid forteller hvordan det var på andre samling med Borealis Ung Komponist 2022!

Astrid Solberg | Foto: Thor Brødreskift

I midten av oktober møttes de fire deltagerne av Borealis Ung Komponist for andre gang sammen med ensemblet TABULA RASA som de skriver musikk for. Mentoren på workshop nummer to var billedkunstner, komponist, musiker og performancekunstner Camille Norment. 

Vi slo av en prat med Astrid Solberg for å få et innblikk i hvordan prosessen har vært så langt!

Astrid: Til denne samlingen hadde mange av oss laget mer konkrete idéer og spesifikke skisser til hva vi ville teste ut. Jeg testet blant annet en idé der koret skal lage lyd til en video som vil fungere både som instruks til ensemblet og visuelt materiale til publikum. Sist gang jobbet jeg med ASMR-videoer som jeg hadde funnet, og denne gangen hadde jeg filmet egne videoer tilpasset idéen min. Jeg er så imponert over hvor lett det er for ensemblet å jobbe på forskjellige måter og fra ulike innfallsvinkler, både med mitt prosjekt og de andre komponistene sine idéer. 

Camille var også en utrolig fin mentor. Hun fikk meg til å innse at jeg ikke trenger å vite alt før jeg hopper ut i det. Det viktigste på dette stadiet er bare å få testet ut og jobbe fysisk med materialet, og så kan ting falle mer på plass senere i prosessen. Jeg følte rett og slett at jeg fikk landet litt gjennom denne samlingen, at jeg klarer å legge fra meg prestasjonsangsten og bedre la meg selv holde fokus!

Det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg er hvor inspirert jeg også har blitt av å være tilstede med de andre deltagernes prosjekter. På overflaten er vi jo fire veldig forskjellige komponister, så jeg hadde sett for meg at hver prosess ville kjennes mer individuell. Men det å få følge hverandres prosesser har faktisk spilt direkte inn som inspirasjon på mine egne idéer, og det beriker workshoppene utrolig mye!

Og så er det veldig godt å få så mye tid sammen. Jeg er vant til at det er for liten tid til å gjøre store endringer med et verk når en først møter musikerene. Når vi nå ser ting som ikke helt fungerer er det bare en pekepinn på hva vi skal jobbe løsningsorientert mot til neste workshop! Samtidig som at det å ha tid til å bli trygge på hverandre gjør samarbeidet mye lettere. 

Til neste workshop i slutten av november skal jeg jobbe med lydinnspillinger fra musikerne i TABULA RASA. Jeg ønsker å finne balansen mellom å utfordre dem på å lage lydene jeg har forestilt meg, og å bruke dem for den spesialkunnskapen de har. Med dette materialet skal jeg gjøre et utplukk, og forsøke å få på plass et utkast på det ferdige verket, og så satser vi på at det blir helt supert når det plutselig skal fremføres under Borealis 2022!

Astrid arbeider ofte konseptuelt, i grenseland til performance-kunst og instrumental-teater. Konseptene hennes bygges opp fra interessene hennes med maktforhold og feminisme i musikk og kunst, men også internettkultur, mental helse og hunder. Arbeidet hennes fokuserer ofte rundt video, og koreografiske og visuelle elementer i forskjellige uttrykk og former, med mye bruk av satire og humor.