New Perspectives for Action

Siden begynnelsen av 2023 har Borealis vært del av Re-Imagine Europe sitt prosjekt New Perspectives for Action.

Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action er et fireårig samarbeids- og sirkuleringsprosjekt som strekker seg over landegrenser. Prosjektet tar sikte på å utruste og styrke unge europeere gjennom kunstnerisk praksis til å bedre tåle samfunnsutfordringer utløst av raske klimaendringer.