Borealis Radius

Borealis Radius var et treårig prosjekt som startet opp i 2018 med KUP-midler fra Vestland fylkeskommune, som hadde som mål å øke nedslagsfeltet til festivalen. Med dette prosjektet jobbet vi aktivt for å nå et mer mangfoldig publikum. Festivalen investererte i langvarige prosjekter med ulike organisasjoner i Bergen, og så på hvordan vi kunne utnytte våre ressurser – menneskelige og kunstneriske – for å være til nytte og glede for flere enn dem vi vanligvis når. Spesialtilpassede lytteklubber, workshops, pop-up-konserter og grundige og langvarige samarbeid stod i fokus.

Borealis X Papillon: Listening Club

Borealis representert ved Irem Müftüoglu – prosjektleder for Borealis Radius og kommunikasjonsansvarlig for festivalen – og Leila Rossow leder for Papillon startet samtalene om å få til et samarbeidsprosjekt mellom de to organisasjonene på nyåret i 2019, i kjølvannet av at Borealis hadde mottatt støtte til det tre-årige prosjektet Radius. Borealis kontaktet Papillon med fullstending blanke ark, og med et ønske om å forme et prosjekt som bygget opp under det arbeidet Papillon allerede gjør, og som bidro til de prosessene og visjonene som Papillon har. Papillon er en møteplass for unge kvinner og menn med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år, der de skal få inspirasjon, mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter samt utvikle språk og praktiske ferdigheter. Gjennom mange møter, og samtaler rundt Papillon sin virksomhet kom Borealis i våren 2019 med et konkret prosjektforslag: Listening Club. 

Borealis har siden 2015 arrangert Borealis Listening Club (BLC) en gang i måneden i perioden august–februar. BLC var ment som et tiltak for å være mer tilstede gjennom hele året, og en måte å bygge opp et publikum som kunne følge festivalen hele året, og inn i festivalperioden som er 5 dager i mars hvert år. Grunnkonseptet er at man samler folk i en uformell og trygg setting for å lytte til, og snakke om musikk.

Kunstner, musiker, aktivist og korleder Jenny Moore hadde en veiledende og viktig rolle inn mot Borealis Radius – og var den som foreslo å ta rammene rundt Borealis Listening Club og putte det inn i en annen kontekst – i dette tilfellet Papillon. I 2019–2020 var Jenny Moore gjestekunstner hos festivalen. Hun skulle bidra til at Borealis videreutviklet seg som en kunstorganisasjon med verdier som bygget på sosial rettferdighet, åpne samtaler og forandrende programmering. Jenny jobbet tett med festivalen som gjestekunstner gjennom hele året, frem mot Borealis 2020, og med prosjektet Doing Not Saying som skulle hjelpe festivalen å stille spørsmål – ikke nødvendigvis for å finne svar, men for å bli bedre på å stille de riktige spørsmålene og å være den endringen vi ønsket å se i samfunnet.

Om konseptet og idéen bak Listening Club med Papillon
Lytting er et viktig element innen eksperimentell musikk og samtidsmusikken. Den typen musikk som Borealis presenterer er ofte skapt av musikere, kunstnere og komponister som tenker utenfor boksen, og som har et ønske om å bryte med det etablerte, og utfordre normene innen sin sjanger. Musikken de skaper er annerledes enn musikk som mange hører på til daglig, og krever ofte en annen konsentrasjon eller tilstedeværelse. Å trene på det å lytte, å godta noe for det det er, og ta inn lyd og informasjon uten å dømme, er noe som implisitt kreves av Borealis sitt publikum, men som kan være utfordrende. Her kommer man inn på noe dypere og ganske personlig – og tanken om at å lytte er å få kontakt med seg selv, se innover og fokusere. Og det er denne mer filosofiske delen av lyttingen vi tok videre i samarbeidet med Papillon.

Listening Club for Papillon finner sted en mandag i måneden. Den er lagt til et tidspunkt som allerede er i Papillon sin faste møtetid, og samme sted som de alltid pleier å være. Slik river man ikke ut deltagerne av sin komfortsone, men stiller opp der de er, men med nytt innhold. Listening Club varer to timer, og er basert på at deltagerne selv tar med seg musikk, opptak, lyd eller annet musikkrelatert som de deler med resten av gruppen. Det skal være en trygg plass, der alt kan deles, der lytting står i fokus. Noen spilleregler er skapt underveis, som for eksempel at man ikke har telefoner fremme, eller at man ikke avbryter når noen presenterer sin musikk eller historie. Det er ikke ment å være et diskusjonsforum først og fremst, men en plass der man føler seg hørt – et rom der alle forplikter seg til å lytte med hele seg, og bære andres byrder og historier, men bare i to timer. En metafor kan være når man holder en gummistrikk i spenn – alle må bidra til å holde rommet slik i spenn i de to timene.

Gjennom prosjektet har Borealis kommet i kontakt med mange nye mennesker som både har endt opp i jobb hos festivalen, som frivillige, eller som har formet det kunstneriske innholdet til festivalen.