Gjestekunstner: Elina Waage Mikalsen

Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet
Foto: Erik Mowinckel

Den sjøsamiske og norske kunstneren og musikeren Elina Waage Mikalsen er vår gjestekunstner fra 2022–2024. I løpet av de to neste årene vil Elina, med støtte fra festivalen, utforske sammenhengen mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting og eksperimentell lyd, musikk og ulike måter å lytte på. Prosjektet vil ha tre grener, en som er forskningsbasert, en som tar form som deltagende workshops, og et publikumsrettet program. Ved å spørre oss hva samisk lydbasert eksperimentalisme er vil vi sammen utforske hvem som definerer hva å eksperimentere er, hvem som lytter og hvordan, og hvilke rammer som definerer hvordan vi deltar i lytting. Det handler ikke om å finne et definitivt svar på spørsmålet, men om å ha en samtale. Som en ung samisk kvinne med røtter i Norge, vil Elina lede diskusjonen fra sitt ståsted, og bringe andre synspunkter og mennesker inn i både diskusjonen, kurateringen og publikumsengasjeringen. Inspirert av arven til den samiske kunstneren, poeten og musikeren Nils-Aslak Valkeapää også kjent under navnet Áillohaš, vil Elina kartlegge ulike muligheter for lydlig eksperimentering i Sápmi, samtidig som hun trekker inspirasjon fra urfolksperspektiver fra hele verden, og lærer av deres lytte- og organiseringstradisjoner.

Elina er Borealis sin tredje gjestekunstner, og følger i fotsporene til Jenny Moore og Marshall Trammell. Igjen har Borealis invitert en kunstner som arbeider i krysningspunktet mellom lyd, musikk og sosial aktivisme. Denne metoden legger til rett for at både artisten selv, publikum og festivalen som organisasjon kan utvikle seg, og lære. Vi gleder oss til å se hvor Elina sin utforskning og samtale fører oss over de to neste årene!

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland, også kalt Fennoskandia. På dette landområdet, Sápmi, har det samiske folket levd i flere århundrer, side om side med naturen. De livnærte seg blant annet gjennom fiske, dyrehold, jakt, og ved å følge reinsdyrene. Det finnes 10 samiske språk på tvers av Norge, Sverige, Finland og Russland.