BOREALIS UNG KOMPONIST 2024/25 blir lyst ut i mai 2024!
Følg med på våre flater.

Borealis Ung Komponist er et mentorprogram for musikkskapere som er i startfasen av å utvikle seg som komponist, eller som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter med å skrive musikk for andre. Borealis vil fremme et stort spekter av stemmer og rollemodeller – og ønsker at fremtiden til eksperimentell musikk skal være preget av mange ulike perspektiver. Programmet har ingen øvre aldersgrense, og deltagerne på mentorprogram blir honorert.

Mentorprogrammet har eksistert siden 2017, og er en av Borealis sine viktigste satsninger gjennom året. 20 musikkskapere har blitt «uteksaminert» fra Borealis Ung Komponist, og har gått videre og skapt egne anerkjente prosjekter innen samtidsmusikkfeltet, men også innen jazz og scenekunst. Mentorprogrammet har bidratt til et rikere og mer levende musikkmiljø på Vestlandet, men også nasjonalt, ved å løfte frem nye stemmer innen feltet for eksperimentell musikk. Det har som mål å stimulere til mer nyskaping og erfaringsutveksling, og å oppmuntre spirende komponister til å tre frem og ta plass. Mentorprogrammet har også som formål å gi profesjonell kompetanse til den nye generasjonen av norske komponister. Borealis ønsker å fortsette dette viktige arbeidet med å finne og forme den kommende generasjonen musikkskapere med hang for å eksperimentere med lyd, og ser at det er et behov for å øke bredden i representasjon på programmet. Festivalen har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet den eksisterer i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om å ha kjønnsbalanse og et etnisk mangfold på programmet.

Borealis Ung Komponist er en utviklingsarena, der du som musikkskaper, og dine musikalske ideer blir tatt seriøst. Du må være forberedt på, og ønske, å utfordre deg selv, og være innstilt på å jobbe både i gruppe og selvstendig. Det er viktig og forventet at hver deltager har progresjon mellom hver workshop. Man vil også bruke mentorene i disse mellomfasene for å få hjelp til å komme videre. Rammene for workshopene er alltid satt på forhånd, og man får timeplaner og informasjon god tid i forveien. Likevel gis det noe fleksibilitet for at deltagerne selv kan forme hvordan man vil jobbe og strukturere sin tid med mentorene og ensemblet. Det er en prioritet å skape en god gruppedynamikk, og legges vekt på felles spisepauser og tid til samtaler, slik at man blir godt kjent med hverandre, ensemblet og mentorene. Dette bidrar til senkede skuldre, og lager et rom hvor ideer og konsepter kan få utvikle seg på en god måte.

Se tidligere deltagere, mentorer og ensembler