Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action

Siden begynnelsen av 2023 har Borealis vært del av Re-Imagine Europe sitt prosjekt New Perspectives for Action.

Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action er et fireårig samarbeids- og sirkuleringsprosjekt som strekker seg over landegrenser. Prosjektet tar sikte på å utruste og styrke unge europeere gjennom kunstnerisk praksis til å bedre tåle samfunnsutfordringer utløst av raske klimaendringer.

I perioden 2023–2027 vil et mangfoldig kunstnerisk og kulturelt program bli fremmet, bestående av oppimot 700 aktiviteter – inkludert 80 bestillingsverk som skal turnere over hele Europa, 50 kunstneropphold, 40 workshops, 40 symposier og mer enn 200 podcaster, videoer, utgivelser og publikasjoner, samt mye mer.

Re-Imagine Europe er et partnerskap av 14 kulturorganisasjoner over hele Europa, koordinert av Paradiso (Nederland), initiert av Sonic Acts (Nederland) og realisert i samarbeid med oss i Borealis, Elevate Festival (Østerrike), INA grm (Frankrike) , A4 (Slovakia), KONTEJNER (Kroatia), BEK (Norge), RUPERT (Litauen), Disruption Network Lab (Tyskland), Semibreve (Portugal), Parco d’Arte Vivente (Italia), Kontrapunkt (Nord-Makedonia) & Radio Web MACBA (Spania).

Prosjektet er støttet av EU for perioden 2023-2027.