• Avslutningskonsert: ♥ LOVE

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 10.03
 • 19:00–20:00
 • Bergen Internasjonale Kultursenter
  Kong Oscars gate 15

Kjærligheten finnes i ulike former. Noen ganger er den morsom og frekk, og noen ganger er den rar og vanskelig å forstå. Uansett form, er den alltid i luften! Kan du føle den? Se den? Høre den? Er du alene eller med noen? Føler du deg som den utvalgte eller er det du som velger ut? Det har ingenting å si om du opplever kjærligheten på avstand eller om du er midt oppi det. Kjærligheten er subjektiv, ingen opplever den likt. Den kan ikke presses eller tvinges, og noen ganger kommer den til de som venter. Den er skjør og samtidig den sterkeste kraften i universet.

En eskalerende global maktkamp og humanitære kriser har fått politisk aktive mennesker over hele verden til å gjeninnføre kjærlighet som sitt motsvar. Megafoner, “pussy hats”, protestsanger, sitteaksjoner, og strikkeaksjoner – folk tar til ordet på spontane og stadig mer kreative måter, og promoterer kjærlighet som et verktøy for politisk aktivisme.

The Icelandic Love Corporation har over 30 års erfaring med å utøve feministisk samfunnskritikk, og sammen med komponist Juliana Hodkinson og musikerne i Ensemble Adapter danner de et team som tar live lydkunst et hakk opp, og fører instrumentalmusikken og dens lyttere sammen i et ladet engasjement.

Artistenes samarbeid baserer seg på viljen til å jobbe forbi det mikropolitiske nivået, og å gi den energiske kritikken som folk viser et uttrykk, og en kunstnerisk form. Dette gjør de ved å se på publikum, og forsterke engasjementet, samtykket, avvikene og kjedsomheten som tilskuere ofte viser i møte med en forestilling.

Kjærligheten tar publikum i hånden… Det blir kiling, risting, blåsing, roting, kikking og tilfeldige tegn på godhet. Gnistene vil fyke, det kan bli komplisert – vått – og kanskje trekkes lykkenummeret ditt.

Love takes on many forms, sometimes fun and cheeky and sometimes strange and hard to get, but always in the air (or in the hair as some might say). Do you sense it? See it? Hear it? Are you alone or with someone? Do you feel like the chosen one or are you the one choosing? It doesn't matter if you are experiencing Love from a far or if you find yourself in the middle of it. Love is in the eye of the beholder, nobody experiences it the same way. It can’t be pushed or forced and sometimes it comes to those who wait; it's fragile and at the same time the strongest force in the universe.

Love is a theme that millions of politically active people all over the world have adopted as an adequate response to global power struggles and humanitarian crises in dramatic escalation. Megaphones, pussy hats, mash-ups, protest chants, sit-ins and knit-ins - people are sounding out in spontaneous and ever more creative ways, casting love as a tool for political action.

The hybrid of The Icelandic Love Corporation, visual art collective, with over 20 years experience of performing feminist social critique, with composer Juliana Hodkinson and the musicians of Ensemble Adapter is a strong team for upping the ante within sound-based live art and also bringing instrumental music and its listeners into a charged field of involvement.

The collaboration between all these artists is based on the will to work beyond micro politics and give expression and artistic form to an energetic critique that is daily flourishing and finding new outlets. This means looking at the audience, and amplifying the modes of engagement, consent, dissent and boredom by which spectators respond to performances.

Love takes the audience by the hand. There will be tickling, shaking, blowing, fumbling, peeping and random gestures of kindness. Sparks will fly, it could get complicated/wet, and maybe your lucky number will come up.

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet. Reise støttet av Dansk Komponistforening. Utviklet i residency i Berlin og Reykjavik, støttet av Cycle Music and Art Festival

Commission supported by Arts Council Norway. Travel supported by the Danish Composers' Society. Developed during residencies in Berlin and Reykjavik, with the support of Cycle Music and Art Festival

 • ❤ LOVE fremføres i en familievennlig spesialversjon lørdag under Konsertsirkus!

  Etter ❤ LOVE er det tid for avslutningsfesten for Borealis 2019!
 • Special family edition of ❤ LOVE will be performed Saturday at Konsertsirkus!

  ❤ LOVE will dissolve into the closing party of Borealis 2019!
 • Tweet This   Share this on Facebook