• Nice Guys Win Twice

  • Norgespremiere
  • Norwegian Premiere
  • 07.03
  • 21:00–22:00
  • Studio Bergen
    Nøstegaten 119

Når begynner forskjellen mellom det som er ekte og det som er oppspinn å bli uklar? Når forsvinner skillet mellom det vi ser i det virkelige liv, og det vi ser gjennom skjermen? Jessie Marino sitt nye verk Nice Guys Win Twice, som er utviklet sammen med multimediakunstner Constantin Basica og det danske ensemblet SCENATET, utforsker de forvirrende gråsonene der det politiske blir abstrakt, hverdagslige gester blir teatralske, og det virtuelle blir virkelighet.

"Nice Guys Win Twice presenterer en rekke øvelser laget for å hjelpe oss å undersøke våre vaner som seere. Vi ser musikken i stille gestikulering, lærer oss å høre bortgjemte melodier nedgravd i en vegg av støy, finne mening i en avfallshaug av ord, og å ikke stole på de orkestrerte hendelsene vi blir servert, gjennom et fiskeøye.” Jessie Marino

Verket er skrevet for 10 musikere, og utspiller seg midt i et mylder av bokser som kommer til liv som overvåkningsopptak, TV-sett og scenografiske elementer, mens utøverne veksler mellom å utrykke seg gjennom usammenhengende setninger og repeterende håndbevegelser, og å spille militærmarsjer og nostalgiske melodier. Publikum tas inn i en teaterverden som transformerer seg fra scenen til skjermen, og til slutt det trange bopelet til en fisk. Nice Guys Win Twice er et energisk, grensesprengende musikkteater som samler internettvideoer, politisk diskurs og ny musikk i ét og samme forestillingsrom.

At what point do the real and the fabricated blur? Where does the line between what we see in real life, and what we see on the screens that surround us disappear? Jessie Marino’s new performance work, Nice Guys Win Twice, developed with composer and videographer Constantin Basica and Danish ensemble SCENATET explores these confusing spaces where politics becomes abstract, everyday gestures become theatre, and the virtual becomes real.

"Nice Guys Win Twice presents a series of exercises designed to help us examine our habits of viewership. We see the music of silent gestures, learn to hear implied melodies buried in walls of noise, glean meaning from a rubble pile of language, and to distrust the mediated spectacles placed before us, through the lens of a fish.” Jessie Marino

Written for 10 performers, the piece unfolds amidst a stage full of boxes which flicker in to life as surveillance devices, TV sets and scenography, the gendered performers alternating between stuttering reductions of language and repetitive hand movements, and performing militaristic marches and swooping nostalgia. Transforming the entirety of the theater from a stage, to a screen, to a tiny domestic habitat for a fish, Nice Guys Win Twice is an energetic, boundary crossing piece of music theatre that brings the worlds of internet videos, political discourse, and new music in to the same intricately crafted performance space.

Bestillingsverk i samarbeid med Darmstadt Summer Course, La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, G((o))ng Tomorrow, Transit Festival Leuven og hcmf//huddersfield contemporary music festival.
Forestillingen er produsert av La Muse en Circuit i samarbeid med SCENATET

Commissioned in partnership with the Darmstadt Summer Course, La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, G((o))ng Tomorrow, Transit Festival Leuven og hcmf//huddersfield contemporary music festival.
Produced by La Muse en Circuit in collaboration with SCENATET

Nice Guys Win Twice – Teaser

  • Baren i Studio Bergen er også åpen etter forestilling!
  • The bar at Studio Bergen will also be open after the performance!
  • Tweet This   Share this on Facebook