• Samtale: Las Libretas

  • 08.03
  • 13:00–14:30
  • Bergen Offentlige Bibliotek
    Strømgaten 6, 5015 Bergen, Norway

Kunstnerisk leder for den eksperimentelle musikkfestivalen elnicho i Mexico by, Eric Namour, inviterer et panel med gjester til å ta del i en pågående samtale med opphav i en bokserie ved navn Las Libretas, utgitt av elnicho og Buró-Buró. Las Libretas betyr “notatbøkene”, og bokserien har blitt et utgangspunkt for en rekke samtaler som dreier seg rundt de ulike aspektene ved lyd i dagens samfunn. På denne unike Borealis-versjonen av Las Libretas har Eric med seg seniorkurator fra Tate, Andrea Lissoni, og den meksikanske perkusjonisten Diego Espinosa Cruz Gonzalez, for å diskuterere musikkens rolle som performance, og hvordan den fremstår i ulike settinger – både i og utenfor konsertsalen, og museumet.

For mer informasjon om Las Libretas:
http://elnicho.org/en/publications

Director of the elnicho festival in Mexico City, Eric Namour, invites a panel of guests to take part in a continuing conversation that originated with a series of booklets published by elnicho and Buró-Buró. Meaning “the notebooks” Las Libretas is a starting point for a series of conversations about sound in contemporary culture. For this special Borealis edition of Las Libretas, Eric invites Tate senior curator Andrea Lissoni and Mexican percussionist Diego Espinosa Cruz Gonzalez to discuss the role of music as performance, how it lives in different scenarios, in and out of the concert hall, and in and out of the museum.

For more information on the Las Libretas series, free download or purchase: http://elnicho.org/en/publications

Presentert i samarbeid med elnicho festival

Presented in collaboration with elnicho festival

Støttet av Fritt Ord

Supported by the Fritt Ord Foundation

  • Samtalen holdes på engelsk.
  • The conversation is in English.
  • Tweet This   Share this on Facebook