• Conversation: Sound Histories

  • 07.03
  • 13:00–14:30
  • Bergen Offentlige Bibliotek
    Strømgaten 6, 5015 Bergen, Norway

Georgina Born har dessverre måttet avlyse sin deltagelse i samtalen Sound Histories.

Kurator for Liquid Architecture Joel Stern vil sammen med kunstnerisk leder for Borealis diskutere landskapet mellom det lydlige og det politiske. Som eksempel vil Joel bruke sin virksomhet og prosjektene de jobber med hos Liquid Architecture, som er en ledende australsk organisasjon for kunstnere som arbeider med lyd. Konteksten er to grunnleggende og pågående kampsaker i Australia – annerkjennelsen av urfolket i Australia sin suverenitet og rettighetene til flyktninger som sitter i varetekt. Joel vil dele sine ideer og snakke om kunstneriske prosjekter av kunstnere som deltar i det kuraterte prosjektet Eavesdropping, og åpne opp en bredere diskusjon, ikke bare om lyd, men også politikk, etikk og ansvaret som ligger i å lytte.

Unfortunately Georgina Born can no longer be with us for the Sound Histories conversation.

With Borealis artistic director Peter Meanwell, Australian curator Joel Stern will discuss the intersection of the sonic and the political, as explored through the Australian curatorial platform Liquid Architecture. Framed by the context of two fundamental and ongoing struggles in Australia – for the recognition of Indigenous sovereignty, and for the rights of refugees in detention – Joel will share ideas and works by artists participating in the curatorial project Eavesdropping, and open a broader discussion not just about sound, but about the politics, ethics and responsibilities of listening.

Støttet av Fritt Ord

Supported by the Fritt Ord Foundation

  • Joel Stern – kunstnerisk leder, Liquid Architecture
  • Joel Stern – Artistic Director, Liquid Architecture
  • Samtalen holdes på engelsk.
  • The conversation is in English.
  • Tweet This   Share this on Facebook