• Samtale: Sounding Bodies

  • 09.09
  • 13:00–14:30
  • Bergen Offentlige Bibliotek
    Strømgaten 6, 5015 Bergen, Norway

Med artister som har sine egne fremførelser ferskt i minne fra kvelden før, blir dette et øyeblikk for å reflektere, og trekke linjer mellom ulike kunstneriske praksiser og ideer. Kunstnerisk leder for Borealis, Peter Meanwell, bringer sammen utøvere fra Sounding Bodies-kvelden for en runderbordskonferanse. Rundt bordet sitter Colin Self, Jenny Hval, Beatrice Gibson og Jamila Johnson-Small i tillegg kommer Borealis Artist-in-Residence Jenny Moore for å diskutere idéer og problemstillinger som oppstår når man driver med performance og åpne samlinger, inkludert kollektiv bevegelse, kor som et sted for aktivisme og kroppsliggjøring av idéer og lyder.

Fresh from the night before, a moment to reflect, and draw connections between diverse artistic practices and ideas. Artistic Director Peter Meanwell of Borealis brings together performers from the Sounding Bodies evening for a special artist round table. Colin Self, Jenny Hval, Beatrice Gibson and Jamila Johnson-Small are joined by Borealis Artist-in-Residence Jenny Moore to discuss ideas and issues raised by the performances and open sessions, including collective movement, the choir as activist space, and embodiment of ideas and sounds.

Støttet av Fritt Ord

Supported by the Fritt Ord Foundation

  • Samtalen holdes på engelsk.
  • The conversation will be in English.
  • Tweet This   Share this on Facebook