• UTSOLGT! Speaker Park #3

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 09.03
 • 16:00–16:45
 • Wrap
  Møllendalsveien 58, 5009 Bergen, Norway

Når vi tenker på en park så er det landskapet, lydene som kommer fra ulike retninger, og de mange ulike utsiktspunktene, som gjør den unik. Med prosjektets uvanlige utfordring – å kombinere åpenheten, romfølelsen og friheten i uterommet med den soniske og sensoriske detaljrikdommen man finner i en sofistikert filmatisk opplevelse – er Speaker Park en ny konsertinstallasjon som får oss til å revurdere forholdet vårt til musikkteknologi.

Ved å samle høytalermakere, kunstnere, komponister og musikere, ønsker prosjektet å styre unna det kommersielle hi-fi-markedet, og utfordre kriteriene som ligger til grunn for vurderinger av tradisjonelle lydanlegg og lytteopplevelser. Speaker Park er et “open source” lyttemiljø, og et audiovisuelt kunstverk som konkurrerer med, og utfordrer etablerte oppfatninger av hva som kan være et fett surround lydsystem.

Under hver fremføring vil nye verk av Mari Kvien Brunvoll og Antti Sakari Saario utfolde seg i en park av spesialkonstruerte høyttalere, utviklet av Jon Pigott og Roar Sletteland. Publikum får bevege seg innimellom og rundt omkring, og dermed endre lytteperspektiver, og utsikt! Speaker Park er unnfanget og regissert av Leo Preston og M. Veronica L. Robles Thorseth fra Wrap*, og speiler denne duoens særlige interesse for samarbeidsprosjekter. Kollektiv utforskning og eksperimentering har en fremtredende rolle i verkets historie.

*Wrap er et senter for kunstnerisk produksjon og kommunikasjon i Bergen.

When we think of a park, it is the landscape, the sounds from different directions, and the many different view points that make it unique. Meeting the unusual challenge of combining this outdoor openness, space and freedom, with the sonic and sensory detail of a state of the art cinematic production, Speaker Park is a new concert installation that makes us rethink our relationship to musical technology.

Bringing together speaker makers, artists, composers and musicians the project tries to
get away from the commercially motivated Hi-Fi market, and challenge the criteria by which traditional sound systems and listening experiences are evaluated. Speaker Park is a listening environment that is an open-source, audio visual artwork, that rivals and challenges what we think of as state of the art surround sound.

In each performance new works from composers Mari Kvien Brunvoll and Antti Sakari Saario will unfold in a park full of specially constructed speakers, developed by Jon Pigott and Roar Sletteland. The audience, who get to occupy the park will be able to move between and around the space, changing listening perspectives, and taking in different views! Conceived and directed by co-directors of Wrap*, Leo Preston and M. Veronica L. Robles Thorseth, Speaker Park reflects this duos particular interest in collaborative projects. The collective research and experimentation is an integral part of the works story.

*Wrap is a centre for artistic production and communication in Bergen

Presentert i samarbeid med Wrap

Presented in collaboration with Wrap

Prosjektet er støttet av Bergen kommune, Fond for Lyd og Bilde, Kulturrådet og Hordaland fylkeskommune

Supported by City of Bergen, Arts Council Norway, the Audio and Visual Fund and Hordaland County Council

 • Speaker Park #3 er utsolgt.
  Det er forsatt ledige billetter til
  Speaker Park #1
  09.03 – 14:00
  Speaker Park #209.03 – 14:00
  Speaker Park #1
  Speaker Park #2
  09.03 – 15:00

  Verket varer i 45 minutter og blir fremført tre ganger lørdag ettermiddag. Begrensede plasser – bestill på forhånd!
 • Speaker Park #3 is sold out.
  There are still tickets for
  Speaker Park #1
  09.03 – 14:00
  Speaker Park #2
  09.03 – 15:00

  The work lasts 45 minutes and will be performed 3 times on Saturday afternoon!
  Space is limited so be sure to buy a ticket in advance!

 • Tweet This   Share this on Facebook