Trygg eller utrygg?

Foto: Johanne Karlsrud

Å gå på konsert, klubbkveld, forestilling eller utstilling skal føles bra for alle. Balansekunst gjennomfører nå en undersøkelse av ulike gruppers opplevelser av trygghet og utrygghet ved musikkscener i Bergen. Undersøkelsen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom musikkaktører i Bergen som Borealis deltar i for å skape tryggere møteplasser, koordinert av Bergen kommune.